Haptonomie is de leer van de tast, het gevoel en het gevoelsleven. Het wordt daarom ook wel de wetenschap van de affectiviteit genoemd. Het gaat over de manier waarop je in contact staat met jezelf, je omgeving en anderen in die omgeving. Wat voel je hierbij en voel je dat eigenlijk wel?

Alles raakt elkaar altijd overal aanAlles raakt alles altijd overal aan
Mensen zijn in aanleg gericht op affectief contact oftewel op verbinding en verbondenheid, met zowel zichzelf als de mensen om zich heen.
Verbondenheid in jezelf (balans in voelen en denken) en de wereld om je heen is van levensbelang; leven is samenleven. Een liefdevolle, ondersteunende en waarderende omgeving is nodig om je te kunnen ontwikkelen tot een vrij mens. Doordat de maatschappij vooral gericht is op effectiviteit wordt ons vermogen om te voelen en te ervaren naar de achtergrond geschoven en zijn wij hierdoor veelal rationeel en prestatiegericht. Hierdoor lopen we de kans als het ware van onszelf af te dwalen, we laten niet meer zien wie we daadwerkelijk zijn. Uitdrukkingen als; 'laat je niet kennen', 'flink zijn', 'je schrap zetten', zeggen genoeg.

Binnen de haptonomie speelt de affectieve bevestiging een grote rol. Ik versta hieronder de bevestiging die je krijgt in wie je bent, met al je goede en minder goede kanten. Deze bevestiging is voor ieder mens (jong of oud) belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen waardoor persoonlijk groei ontstaat. Wanneer dit onvoldoende gebeurd in je dagelijkse leven kan je geblokkeerd raken en stagneert de groei.
Ik ben van mening dat ieder mens kan groeien, daar moet echter wel de eigen levenskracht voor worden aangesproken. Hiervoor kan therapie nodig zijn.