Privacyverklaring Praktijk de Overkant


Privacy beleid cliŽnten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. In het geval ik, na jouw expliciete toestemming, gegevens die voor je behandeling noodzakelijk zijn heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts, worden deze ook in het dossier opgenomen.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst wordt vereist twintig jaar bewaard.

Privacy m.b.t. de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Bij wet is vastgelegd dat ik de zorgnota's zeven jaar moet bewaren.

Privacy bij gebruik van de website

De website van mijn praktijk heeft geen cookies, geen zgn. trackers en geen social media koppelingen. De website werkt met een beveiligde verbinding. Er worden geen persoongegevens verwerkt op de website. Wel wordt, zoals bij iedere website, het bezoek van pagina's gelogd, met datum, tijd, ip adres, de bezochte pagina, en de gebruikte browser. Deze log bestanden worden alleen geraadpleegd in het geval zich technische problemen voordoen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Rechten

Jouw rechten in het kader van de verwerking van jouw gegevens zijn:

Als je gebruik wil maken van ťťn of meer van bovenstaande rechten, dan kan je dat schriftelijk doen per post op onderstaand adres, per email, of je kan je verzoek mij persoonlijk ter hand stellen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Vergeet niet om ter bescherming van je privacy in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Ik zal binnen ťťn maand reageren op je verzoek.

Praktijk de Overkant
Rijndijk 288
2394CG Hazerswoude-Rijndijk
info@praktijk-de-overkant.nl

Als je vragen hebt over het privacybeleid dan kan je die ook richten aan bovenstaand (email)adres.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen kan je op deze pagina terugvinden.