Je hoort wel eens: ‘mijn gevoel en verstand zijn in balans’, maar wat wordt hiermee bedoeld?

Ik versta hieronder dat je jouw gevoelens kunt verwoorden en deze kunt ordenen. Hierdoor ontstaat rust. Maar om gevoelens te kunnen verwoorden moet je deze kunnen voelen; je bewust zijn van je eigen beleving en gewaarwording in je lijf.

In mijn beleving zit er meer in mensen dan dat ze laten zien, doordat ze niet (altijd) al hun mogelijkheden (kunnen) voelen. Als je je hier bewust van wordt kan je keuzes maken, hierdoor ontstaat groei; je verandert, wordt meer jezelf. Ieder mens kan groeien, wanneer het gevoel -er te mogen zijn in wie je daadwerkelijk bent- wordt aangesproken. Deze ontwikkeling brengt verandering met zich mee, in hoe jij je verhoudt ten opzichte van jezelf en de ander. Dit maakt dat er beweging komt daar waar blokkering is ontstaan.

MIJN MOTTO: als jij verandert, verandert alles!