Praktijkvoorwaarden

Belangrijk is dat je je ervan bewust bent dat er tijdens de behandeling (eventueel fysiek) contact kan plaatsvinden tussen jou en mij. Jij kan hierin jouw grenzen aangeven. Zo mag je altijd deelname aan een voorgestelde structuur of oefening weigeren zonder opgaaf van redenen.

Verantwoordelijkheden

Praktische afspraken

Klachtenregeling

Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst en de behandelingsperiode eindigen:

Uitsluiting Aansprakelijkheid

Je verklaart door ondertekening van de overeenkomst in te stemmen met voornoemde verklaringen, het privacy beleid (zie website) en je bewust te zijn van de uitsluiting van de aansprakelijkheid van mij voor enige schade, zowel psychisch, fysiek als materieel, die buiten de dekking valt van de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.